Aanmelden
Nieuw leden kunnen met Adrie van Stokkem afspraken maken voor een aantal proeflessen, voordat je definitief besluit om lid te worden.
Voor de proeflessen zijn judo leenpakken beschikbaar.
Na het volgen van deze proeflessen kun je besluiten om lid te worden van onze vereniging.

Subsidie 
Judo is voor iedereen toegankelijk vanaf 5 jaar of, soms zelfs nog jonger en uiteraard voor jongens en meisjes, voor dames en heren.
Soms kan het zijn dat U in aanmerking komt voor een gemeentelijke subsidie, zodat judoka's die minder draagkrachtig zijn, een financiele
ondersteuning krijgen om toch te kunnen participeren. Zie HIER voor meer informatie over deze subsidie.

Privacy Policy
Judovereniging Venray hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Lees HIER onze Privacy Policy.

Contributie 
De contributie van onze vereniging bedraagt (per 1 januari 2019)
t/m 11 jaar: € 23,00 per kwartaal, of € 92,00 per jaar;
12 t/m 16 jaar: € 27,00 per kwartaal, of € 108,00 per jaar;
17 jaar en ouder: € 30,00 per kwartaal, of € 120,00 per jaar.
Aan het lidmaatschap zijn geen inschrijfkosten verbonden.

De contributie wordt per kwartaal automatisch geïnd d.m.v. incasso.
Indien de contributie gesubsidieerd wordt, vindt verrekening direct plaats met de subsidie instantie.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap bij onze vereniging schriftelijk of per e-mail. De opzegging gaat na doorgave van beëindiging in bij het begin van het eerstvolgende hele kwartaal.


Lidmaatschap Judo Bond Nederland
Onze vereniging is aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Zoals ook bij nagenoeg alle andere sporten zijn onze leden tevens verplicht om lid te worden van het overkoepelend orgaan binnen de judosport in Nederland. De Judo Bond Nederland is op zijn beurt weer aangesloten bij het NOC-NSF. Onze vereniging zorgt voor aanmelding van haar leden bij de JBN.
De voordelen van een lidmaatschap bij de Judo Bond Nederland zijn o.a. de volgende :

  • Erkenning en kwaliteit (Rijks erkende en door de JBN opgeleide judoleraren)
  • Opleiding en bijscholing (De JBN is de officiële door het NOC-NSF erkende bond daarmee heeft de JBN als enige een erkend opleidingsaanbod startend met niveau 1 tot en met niveau 4 voor judoleraren. Bovendien begeleidt de JBN scheidsrechters in opleiding variërend van clubscheidsrechter tot (inter)nationaal scheidsrechter)
  • Binnen de JBN worden lokaal, regionaal en nationaal vele toernooien georganiseerd waaraan de deelname alleen openstaat voor JBN leden.
  • De JBN zorgt voor de officiële registratie van behaalde graduaties van ieder lid. De JBN stelt hiervoor aan al haar leden gratis een JBN ledenpas en JBN paspoort ter beschikking hetgeen tevens noodzakelijk is voor deelname aan wedstrijden.