Jury op een judomat (1)


Het toernooi wordt gespeeld op negen matten. Op ieder mat is benevens een scheidsrechter (die door de bond wordt aangewezen) een jury aanwezig die door onze vrijwilligers wordt bezet. In principe gaat het hier om twee juryleden maar, liever nog drie juryleden per mat. Tenminste één heeft de nodige jury kennis (zie pt. 4. hier beneden). Deze beschrijving heeft betrekking op de twee overige functies die identiek zijn.

a. Werkzaamheden
i. Controleert de door de hoofdjury toegewezen wedstrijdpoule;
ii. Controleert de aanwezigheid van de judoka’s voorafgaand aan het spelen van een poule en meldt afwezigen aan de hoofdjury;
iii. Houdt de voortgang van de poulewedstrijden bij en waarschuwt opvolgende judoka’s over hun aanstaande wedstrijd zodat die zich gereed kunnen maken;
iv. Voert op aanwijzing van de scheidsrechter de resultaatgegevens in, in het computersysteem.

b. Omgeving
i. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de grote hal;
ii. Een jury van drie personen ‘bediend’ een mat. In principe kan met twee personen per tijdsdeel worden volstaan maar, drie personen is beter;
iii. Tussen de poules is een korte rustperiode. Met drie personen kan er ook gerouleerd worden zodat iemand ook ‘wat langer vrij is’ en rond kan kijken;
iv. Voor uw natje en droogje wordt gezorgd. U krijgt als vrijwilliger gratis koffie/thee/frisdranken, snacks, fruit en indien nodig maaltijden.

c. Kennisniveau
i. Er is geen specifieke judo kennis nodig voor deze functie;
ii. Wel is een basale computerkennis gewenst (invoer van gegevens). Iemand die zelfstandig op een computer kan internetten, kan deze computerwerkzaamheden uivoeren.
iii. Er bestaat de mogelijkheid om thuis vooraf online met een oefenprogramma te ‘spelen’, zodat je ervaring opdoet;
iv. Er zijn (online) gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen aanwezig.

d. Mogelijke tijdsblokken 

  zat
06-06
zon
07-06
    of of   of of
07:00            
08:00            
08:30            
09:00            
             
12:00            
12:30            
13:00            
13:30            
14:00            
14:30            
             
16:00            
             
18:00            
18:30            
             
    = mogelijke tijdsblokken waarop ondersteuning gewenst is


Klik hier voor het aanmeldingsformulier