Prijsuitreiking

Het toernooi wordt voor een categorie afgesloten met een prijsuitreiking. De prijsuitreiking vindt plaats in de finalehal. Het toernooi systeem genereert de prijswinnaars automatisch. Op het systeem kan worden gezien welke prijsuitreikingen kunnen worden uitgevoerd. De prijsuitreikingen vinden z.s.m. na de finale wedstrijden plaats en worden dus gedurende de gehele dag uitgevoerd. Een prijsuitreiking zelf duurt ongeveer 10 minuten . Er zijn 99 categorien verdeelt over twee dagen dus evenveel prijsuitreikingen. Tussen de prijsuitreikingen is tijd om iets anders te doen.
Over het algemeen worden de prijzen zelf uitgereikt door Adrie of een andere ‘hoogwaardigheidbekleder’……

a. Werkzaamheden
i. Controleert de aanwezigheid van medailles;
ii. Controleert in het systeem of een prijsuitreiking kan worden uitgevoerd;
iii. Roept via het omroepsysteem de prijswinnaars op voor de prijsuitreiking;
iv. Controleert de gegevens van de winnaars;
v. Start de prijsuitreiking
vi. Voert na de prijsuitreiking in het systeem in, dat de prijsuitreiking heeft plaatsgevonden.

b. Omgeving
i. De prijsuitreikingen vinden plaats in de finale hal;
ii. De prijsuitreiking staat in nauw contact met de finalemat (9), zodat direct na een finale de prijsuitreiking kan starten;
iii. Tussen de prijsuitreikingen is er (veel) vrije tijd;
iv. Voor uw natje en droogje wordt gezorgd. U krijgt als vrijwilliger gratis koffie/thee/frisdranken, snacks, fruit en indien nodig maaltijden.

c. Kennisniveau
i. Er is geen specifieke judo kennis nodig voor deze functie;
ii. Wel is een basale computerkennis gewenst (invoer van gegevens). Iemand die zelfstandig op een computer kan internetten, kan deze computerwerkzaamheden uivoeren;
iii. Er bestaat de mogelijkheid om thuis vooraf online met een oefenprogramma te ‘spelen’, zodat je ervaring opdoet;
iv. Er zijn (online) handleidingen en procesbeschrijvingen aanwezig.

d. Mogelijke tijdsblokken

  zat
06-06
zon
07-06
    of of   of of
07:00            
08:00            
08:30            
09:00            
10:00            
12:00            
12:30            
13:00            
13:30            
14:00            
14:30            
15:00            
16:00            
             
18:00            
18:30            
19:00            
20:00            
    = mogelijke tijdsblokken waarop ondersteuning gewenst is.


Klik hier voor het aanmeldingsformulier