Jigoro Kanojigorokano

Jigoro Kano, geboren op 28 oktober 1860 te Kikage in Japan, was op 16-jarige leeftijd begonnen aan zijn studie aan de Keizerlijke Universiteit te Tokio die hij op 21-jarige leeftijd afrondde. In deze jaren bestudeerde hij Sumo en Europees worstelen. Hij introduceerde zijn gata-guruma, gevolgd door de koshi-waza en de ashi-waza.

Na 1882 richtte Kano zijn Kodokan op. Hij was tot de conclusie gekomen dat het Jiu-Jitsu van de diverse Ryu veel goeds had, maar lang niet volmaakt was. Bovendien was de beoefening van het Jiu-Jitsu een gevechtskunst gericht op vernietiging. Hij creëerde een nieuw systeem voor lichamelijke opvoeding en geestelijke vorming, waarin het wedstrijdelement een wezenlijk onderdeel bleef. Hoofddoel was echter het streven naar een volmaakte harmonie van lichaam en geest door toepassing van het principe: "doelmatig gebruik van energie, zowel geestelijk als lichamelijk".

Kano noemde het JUDO ervan uitgaande dat het niet alleen ging om Jutsu (kunst, praktijk), maar vooral om Do (weg/principe). Het Kodokan-Judo bewees al spoedig zijn superioriteit op toernooien. Hierdoor veranderde de publieke opinie ten gunste van het Judo. Rond 1900 werd het Judo op middelbare scholen en universiteiten ingevoerd als onderdeel van de lichamelijke opvoeding.

In 1889 ging Jigoro Kano naar Europa om daar de diverse methoden van onderwijs te bestuderen, wat later mede aanleiding was tot een reorganisatie van zijn Kodokan in 1909.

Vanaf die tijd werd er voor het eerst inschrijfgeld en contributie geheven. Voordien werd het onderricht in Japan als een soort zending beschouwd en was alles geheel gratis. In datzelfde jaar werd professor Jigoro Kano tevens lid van het 'Internationaal Olympisch Comité' en bezocht, beginnend met de 5e Olympische Spelen in Stockholm (1912), alle volgende Olympische Spelen waaronder de 9e in Amsterdam in 1928.Toen hij daarvan terugkwam had hij voor het eerst hoop dat Judo eens op de Olympische Spelen zou komen.

Op een I.O.C.-vergadering in 1938 te Caïro (Egypte) slaagde hij erin Tokio aangewezen te krijgen voor het houden van de 12e Olympische Spelen. Dat was het laatste wat deze opmerkelijke man voor de internationale sport kon doen. Hij overleed aan een longontsteking op de terugreis van Caïro naar Japan aan boord van het S.S. 'Hikawa Maru' op 4 mei 1938. Na het plotselinge overlijden van professor Jigoro Kano werd N. Jiro de 2e president van de Kodokan (1938 - 1946). Door de Tweede Wereldoorlog kreeg het Judo een ernstige terugslag, niet alleen in Japan, maar ook in de rest van wereld.

Na de oorlog werd Japan weer enthousiast voor het Judo. De eerste Judokampioenschappen werden al weer gehouden in 1948. In Europa werd de 'Europese Judo Unie' (E.J.U.) (weer) opgericht in 1948. De 'All Japan Judo Associaton' werd opgericht in 1949. Veel niet-Japanners gingen in die periode naar Japan om meer over het Judo te weten te komen. De Nederlanders 'Opa' Schutte uit Bloemendaal en zijn leerlingen Wim Ruska en Jon Bluming kwamen er bijvoorbeeld vaak. Het Judo bleef niet langer een 'Japans geheimpje'. Het werd zelfs op de Olympische Spelen gedemonstreerd.

Er konden echte wedstrijden in gehouden worden, sportief en veilig. In 1953 werd de 'Internationale Judo Federatie' (I.J.F.) opgericht. Hier had professor Jigoro Kano al vanaf 1933 aan gewerkt. Als gevolg van de oprichting van de I.J.F. werden in 1956 in Tokio de eerste Wereldkampioenschappen Judo georganiseerd en de tweede in 1958. Bij de derde Wereldkampioenschappen in 1961 werd de Japanse wedstrijdhegemonie in Parijs doorbroken door Anton Geesink, die daar wereldkampioen werd. In de jaren daarna volgden nog meer successen.

In 1964 werd Anton Geesink Olympisch kampioen. antongeesinkWim Ruska werd Olympisch kampioen in 1972 en Angélique Seriese in 1988. Bij de Olympische Spelen in Sydney (Sydney 2000) werd door Mark Huizinga de vierde gouden plak behaald in de Nederlandse Olympische Judogeschiedenis. Hij werd, evenals onze andere Olympische sporters, gehuldigd op 11 oktober 2000 te ’s-Gravenhage.

Judo in Venray

JUDOHIST

In september 1959 werd de judosport in Venray geïntroduceerd door 2 Venrayse pioniers n.l. Martien Barends en Arnoldes Barends, wier eerste zijwaartse vallen in Horst niet bevielen en die dat graag op eigen bodem wilden vervolmaken. Zo kwam het dat de eerste lessen een aanvang namen onder leiding van Roermondse leraar G.P. Royakkers. Als judomat fungeerde een uitgestukte mat van 2 cm dik in het biljartzaaltje van zaal Wilhelmina. Op 19 januari 1960 werd die pionierstijd afgesloten met de formele oprichting van de Judo Vereniging Venray.

In die eerste jaren was het aan de grote inzet van het bestuur en de leden te danken dat al na 5 jaar een eigen judomat kon worden aangeschaft. De inmiddels keihard geworden judoka`s vielen nu op fluweel tijdens de trainingen in zaal Wilhelmina. Na 8 jaar echter werd het biljartzaaltje te klein en moest worden gezocht  naar een betere accommodatie.

De therapiezaal van "De Kruuze" (Beukenrode) bood slechts tijdelijk uitkomst want in 1970 werd weer verhuisd, nu naar het St. Servatius in Paviljoen E, waar we op de zolder een vaste plek kregen. Dat was ook de eerste zaal waar we de judomat konden laten liggen.

Na een korte periode moesten we echter weer verhuizen omdat er verbouwd ging worden op St. Servatius. Het kostte wel veel moeite om een andere geschikte locatie te vinden. Na veel wikken en wegen zijn we terecht gekomen in de kelder van Den Hoebert. Onze vereniging maakte hier een enorme groei door mede door het onstaan van de nieuwe woonwijk Veltum. Na een aantal jaren van die accommodatie gebruikt gemaakt te hebben moesten we voor de vierde keer in korte tijd verhuizen. Al snel kregen we een prachtige accommodatie toegewezen en wel op de Anthoniusstraat, ook daar kende onze vereniging een bloeiend bestaan. Maar na een 10 tal jaren moest het oude lyceum plaats maken voor nieuwbouw, waardoor ook onze dojo weer verdween. Dus moest er weer verhuist worden. Zo zijn we voor tijdelijk (alweer meer dan 9 jaren) ondergebracht geweest op het terrein van het Vincent van Gogh Instituut in het voormalige Donatus gebouw op de 1e verdieping. 

Onze nieuwe locatie
In 2012 konden we na een lange bouwperiode verhuizen naar onze huidige 'eigen' dojo aan de Zuidsingel. Tezamen met tafeltennisvereniging 'Red Start' konden we een stuk aan sporthal 'De Wetteling' bouwen en hebben we na veel omzwerving onze eigen thuis gevonden.

dojo

Onze vereniging heeft in haar ruim 50 jarig bestaan mooie resultaten behaald met haar wedstrijd judoka's. Er waren en zijn tientallen Limburgse kampioenen en een aantal leden hebben zelfs op de Nederlandse Kampioenschappen uitstekend gepresteerd. Zo hebben we een aantal Nederlandse kampioenen en een aantal reserve kampioenen in ons midden.

Internationaal

Om onze judokas ook internationaal in contact te brengen met andere judokas hebben we in de loop der jaren vele Buitenlandse toernooien bezocht. Het grootste gedeelte van Europa hebben we doorkruist zodat onze judoka's hun talenten daar konden laten zien. Veel nu inmiddels volwassen judoka's hebben daaraan nog prettige herinneringen.

internat