Jury op de judomat (2)

Het toernooi wordt gespeeld op negen matten. Op ieder mat is benevens een scheidsrechter (die door de bond wordt aangewezen) een jury aanwezig die door onze vrijwilligers wordt bezet. In principe gaat het hier om twee juryleden maar, liever nog drie juryleden per mat. Tenminste één jurylid heeft de nodige judo kennis. Deze beschrijving heeft betrekking op die ene persoon. De beschrijving van de overige twee staat onder jury op de mat (1).

a. Werkzaamhedenene
i. Heeft ‘de leiding’ van de jury;
ii. Controleert voorafgaand aan iedere wedstrijd of de juiste judoka’s op de mat staan;
iii. Bedient ‘het scorebord’ van de mat en voert op aanwijzing van de scheidsrechter hier resultaten in;
iv. Zorgt dat de einduitslag -die door de scheidsrechter wordt bepaald- wordt ingevoerd in het computersysteem;
v. Meldt de mat af bij de hoofdjury als alle toegewezen wedstrijden van een poule zijn gespeeld.

b. Omgeving
i. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de grote hal.
ii. Eén jury van drie personen ‘bediend’ een mat. In principe kan met twee personen per tijdsdeel worden volstaan maar, drie personen is beter.
iii. Tussen de poules is een korte rustperiode. Met drie personen kan er ook gerouleerd worden zodat iemand ook ‘wat langer vrij is’ en rond kan kijken.
iv. Voor uw natje en droogje wordt gezorgd. U krijgt als vrijwilliger gratis koffie/thee/frisdranken, snacks, fruit en indien nodig maaltijden.

c. Kennis
i. Heeft kennis van judo; bij voorkeur zelf spelend of spelend geweest;
ii. Basale computerkennis (invoeren van gegevens) is gewenst. Iemand die zelfstandig op een computer kan internetten, kan de computerwerkzaamheden uivoeren.
iii. Er bestaat de mogelijkheid om thuis vooraf online met een oefenprogramma te ‘spelen’, zodat je ervaring opdoet.
iv. Er zijn (online) handleidingen en procesbeschrijvingen aanwezig.

d. Mogelijke tijdsblokken

  zat
06-06
zon
07-06
    of of   of of
07:00            
08:00            
08:30            
09:00            
             
12:00            
12:30            
13:00            
13:30            
14:00            
14:30            
             
16:00            
             
18:00            
18:30            
             
    = mogelijke tijdsblokken waarop ondersteuning gewenst is


Klik hier voor het aanmeldingsformulier